מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

כצנלסון ראובן (רחבת)

על-שם ד"ר כצנלסון ראובן, מנהל קופ"ח עממית. קופת החולים של המושבות בשנות ה-30. קופת החולים הראשונה בנתניה. לאחר זמן שונה שמה לקופ"ח מאוחדת. שם היה הסניף הראשי של קופ"ח.