מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

אבני דרך

"עת עלינו לנתניה"

קובץ זה יצא לאור מטעם ראשוני המתיישבים בנתניה במלאות כ"ה שנים לעלייתם על הקרקע.
"אין לקובץ יומרה כלשהי, מלבד הכוונה לזמן חברים לאכסניה אחת ולהעלות ביום חג פרשיות בראשית של עירנו מפי ראשוניה". (מתוך: "עת עלינו לנתניה", 1952).
החוברת מצויה בארכיון העיר נתניה (עת 37, 417).