מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רזיאל (רוסנסון) דוד 1919 - 1941

ממייסדי האצ"ל ומפקדו בשנים 1941-1937. יליד וילנה. עלה ארצה עם הוריו ב-1914. בזמן מאורעות 1936 התנגד להבלגת ה"הגנה" והיה מן הפורשים ממנה בפילוג שהביא להקמת האצ"ל. במלחמת העולם השנייה נענה לפניית הבריטים לצאת לפעולת קומנדו בעיראק, ושם נהרג בהפצצה גרמנית. עצמותיו הובאו לקבורה בהר הרצל ב-1961, ובאותה העת אף הוענקה לו דרגת אלוף.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)