מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן יפה בן עמ"י

על-שם יפה בן עמ"י לבית לרנר (1967-1909). ילידת אודסה. עלתה לארץ ב-1919. בשנת 1928 נישאה לעובד בן עמ"י.
היתה פעילה בהגשת עזרה לעולים ובארגוני התנדבות שונים, בעיקר בארגונים שעסקו באירוח של חיילים, הן של בעלות הברית והן של צה"ל, כגון הוועד למען החייל. השם ניתן לגן ב- 16.11.1967, בגבעה שסביב לאהל שם, הוא היכל התרבות היום.