מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

לנדאו שמואל חיים (שח"ל) 1892 - 1928

עסקן ציוני דתי, ממניחי היסוד לתנועת "תורה ועבודה" ומראשי "הפועל המזרחי". מ-1926 בירושלים. על-שמו נקראים מוסדות שונים, ובנתניה - בית הספר הממלכתי-דתי שח"ל.

רחובות בשכונה