מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שח"ל (ממלכתי דתי)

עסקן ציוני דתי, ממניחי היסוד לתנועת "תורה ועבודה" ומראשי "הפועל המזרחי". מ-1926 בירושלים. על-שמו נקראים מוסדות שונים. אתר אינטרנט: www.tik-tak.co.il/shachal