מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גן חולדה

על שם חוות חולדה. האדמה נרכשה בשנת 1905, והוקמה חוות פועלים לשם נטיעת "יער הרצל". ניטע שם מטע זיתים גדול כדי שהעולים יעברו הכשרה חקלאית. במאורעות תרפ"ט נפלה חולדה לאחר שהותקפה על ידי המון ערבי.
ב-1931 קמה באזור קבוצת חולדה. חברי הקבוצה התיישבו תחילה במבנה החווה, וב-1937 עברו למקומם הנוכחי. המבנה שוקם והוקמה אנדרטה לזכר המאורעות.