מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בארי (ממלכתי)

בית הספר הוקם ב-1938, כבית חינוך לילדי העובדים. בארי - שם החיבה של ברל כצנלסון. יליד פולין. עלה ארצה ב-1909. עבד כפועל חקלאי במושבות. מזכיר ועד הפועלים החקלאים ביהודה. מנהיג והוגה דעות נערץ של תנועת העבודה הציונית בארץ ישראל. בעל השפעה רוחנית על התנועה ועל הנוער בפרט. ממייסדי "אחדות העבודה" מייסד ועורך עיתון הפועלים "דבר" והוצאת ספרים "עם עובד". על שמו המוסד "בית-ברל" ומוסדות רבים אחרים בארץ וקיבוץ בארי. אתר אינטרנט: www.beary.go.cet.ac.il