מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

טיומקין זאב וולאדימיר 1860 - 1927

מנהיג ציוני ומראשוני "חובבי ציון" ברומניה. יליד רוסיה.רביזיוניסט, מידידיו של ז'בוטינסקי. משנת 1920 חי בפריס.הרחוב נמצא במקום שבו היה המושב "רמת טיומקין", המושב הראשון שנוסד ע"י אנשי "מנורה" ובית"ר ב-1933 במסגרת התיישבות ה-1000. המושב שימש מרכז לאנשי האצ"ל. בשנת 1948 נבלע המושב בעיר נתניה.
נמצא בשכונת רמת אפרים