מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המעפילים

ע"ש עולי עלייה ב', העלייה הבלתי לגלית בימי השלטון המנדטורי, ובהם מעפילים שעלו על חוף נתניה. ברחוב טיילת הצוק ע"ש בר זמרא סימיון.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)