מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גב"ע

ר"ת של שמותיהם הפרטיים של בעלי חברת "הנוטע" - ג-גד מכנס, ב-ברוך רם, ע-עובד בן-עמ"י. "הנוטע" - חברת נטיעות שקמה עם ייסוד נתניה וסייעה בהתפתחות המושבה. (ר' רח' הנוטע). נוסד כשכונה ב- 1934 כשכונה ראשונה לפועלים.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)