מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שלמה המלך

חי במאה העשירית לפנה"ס. מלך בישראל 40 שנה. בנה את בית המקדש הראשון. קיבל מאביו ממלכה גדולה - מהמדבר הסורי ועד לים סוף. קשר קשרי מסחר עם ארצות רבות. כרת ברית עם חירם מלך צור, שסיפק לו עצים ופועלים לבניין המקדש וארמונו. הקים צי מסחרי בעציון-גבר.
מייחסים לו את כתיבתם של ספרי שירה וחוכמה, כגון: "שיר השירים", "משלי", ו"קהלת" (מלכים א, פרקים א-יא).

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)