מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יהודה הנשיא (ממלכתי)

ע"ש פרופ' מגנס יהודה לייב, נשיא האוניברסיטה העברית. רב ומנהיג ציוני. מזכיר הפדרציה הציונית בארצות-הברית בשנים 1905 - 1906 וממקימי הוועד היהודי האמריקני. בהשפעת ביקוריו במזרח אירופה יזם בשנת 1908 את הקמת ה"קהילה" היהודית בניו יורק, שנועדה להדק את הקשר בין כל חלקי האוכלוסייה היהודית בעיר ולסייע בקליטתם של המהגרים החדשים.
ב-1922 עלה לארץ, פעל למען הקמת האוניברסיטה בירושלים והיה לנשיאה הראשון מ-1935 ועד ליום מותו. נודע כבעל דעות עצמאיות. היה מן העושים למען שיתוף פעולה בין יהודים לערבים. ממייסדי "ברית שלום" ו"איחוד". חוג ידידיו הקיף גם אנגלים וערבים רבים. בית הקיץ שלו שכן ברחוב שלמה המלך בנתניה, בסמוך לרחוב הנושא את שמו כי בית הספר נמצא בפינת יהודה הנשיא ושלמה המלך. אתר אינטרנט: www.telerom.co.il/wn