מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סמילנסקי משה (1874 - 1943)

סופר עברי, מחלוצי ההתיישבות החדשה בארץ ישראל. יליד רוסיה. עלה ארצה ב-1890. משנת 1893 גר ברחובות.
כתב ספרים רבים על חיי הערבים מתוך שהוא מסווה את זהותו בכינויים ספרותיים, כגון "חרות" ו"חווג'ה מוסה", כן כתב ספרים על תולדות היישוב. מראשי "התאחדות המושבות ביהודה".
היהודי הראשון שרכש אדמות בנגב. ממייסדי "התאחדות האיכרים" ופעיליה.
ברחוב זה הוקמה שכונת האוהלים של מייסדי נתניה, ואחר כך - בתיה הראשונים של המושבה
בימיה הראשונים של נתניה היה סמילנסקי מדריך בעצות את מתיישביה הראשונים בחקלאות ועל כך זכרה לו העיר חסד ונתנה לכבודו את השם במלאת לו 60.

רחובות בשכונה