מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סטרומה

ספינת מעפילים שהפליגה מרומניה בשנת 1941 ובה 769 עולים. נוסעיה לא הורשו לרדת בארץ ישראל או בטורקיה, והאונייה גורשה אל הים הפתוח. בים השחור היא טבעה על כל נוסעיה, למעט ניצול אחד.
נמצא בשכונת רמת אפרים