מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מינץ בנימין 1903 - 1961

ממנהיגי "פועלי אגודת ישראל". יליד פולין. עלה ארצה ב-1925. מ-1925 חבר הנהלת התנועה, ומ-1946 ראש האיגוד העולמי שלה. חבר כנסת. מ-1960 שר הדואר.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת נאות הרצל