מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

לח"י (לוחמי חירות ישראל)

ארגון מחתרת יהודי בארץ ישאל בתקופת המנדט. הארגון הקטן ביותר. הוקם ב-1940 ע"י אברהם שטרן (יאיר) וחבריו שפרשו מהאצ"ל עקב התנגדותם לקו הפעולה שלו וסרובם להפסיק את המאבק המזויין בבריטים בעת מלחמת העולם השניה. הארגון לא קיבל את מרות המוסדות המרכזיים של היישוב בא"י ושל התנועה הציונית. עם הקמת מדינת ישראל התפרק הלח"י מנשקו ואנשיו הצטרפו לצה"ל.
נמצא בשכונת רמת אפרים