מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אליהו עטיה

איש חסד וחינוך מורה בחינוך המיוחד מנהל בית הספר "מורשה" לחינוך מיוחד ופעיל חברתי.

יקיר העיר לשנת תשנ"ו (1996)

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת נאות הרצל