מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יבנה (ממלכתי דתי)

עיר בדרום הארץ. מקומה סביב תל-יבנה. היתה כלולה במלכותו של הורדוס. לאחר החורבן קבע בה ר' יוחנן בן-זכאי את מושבו ועשה אותה למרכז ההנהגה הלאומית והדתית כמושב הסנהדרין והנשיאות. במתחם בית הספר פיתחו התלמידים גן סלעים, להכרות עם הגאולוגיה של ארצנו. אתר אינטרנט: www.tik-tak.co.il/yavne-netanya