מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הפועל הצעיר

מפלגה ציונית של פועלים בארץ ישראל טרום קום המדינה, שמטרותיה: הגשמת הציונות, יצירת חברה עברית עובדת, כיבוש העבודה במושבות ובערים והחייאת התרבות העברית. נוסדה בפתח-תקווה בשנת 1905 על-ידי יוצאי תנועת "צעירי ציון" בגולה. ב-1908 הוציאו "קול קורא" לצעירי היהודים בגולה לעלות לארץ ישראל ולהגשים את הציונות הלכה למעשה בכל ענפי המשק, ובייחוד בחקלאות. חברי "הפועל הצעיר" היו מראשוני המתיישבים בקבוצת דגניה ובמושב נהלל, ורב היה חלקם בהקמת ההסתדרות החקלאית. עם "אחדות העבודה" יסדה מפלגת "הפועל הצעיר" את הסתדרות העובדים הכללית. בשנת 1930 התאחדה עם "אחדות העבודה" ב"מפלגת פועלי ארץ ישראל" (מפא"י).
ביטאונה של המפלגה היה השבועון "הפועל הצעיר", שהופיע משנת 1907 עד 1971, והיה הביטאון העברי הראשון של פועלי ארץ ישראל.