מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גרונר דב 1912 - 1947

איש אצ"ל, מהרוגי המלכות. נשבה פצוע בהתקפה על משטרת רמת גן המנדטורית, ונידון למוות ע"י בית דין צבאי בריטי. סירב לבקש חנינה מידי השלטון הזר ונתלה בכלא עכו.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת רמת אפרים