מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שורשים (ממלכתי)

המילה "שורש" משמעה: מקור, יסוד, עיקר. "ושורש צדיקים בל יימוט" (משלי יב, ג) אתר אינטרנט: www.sorashim.org.il