מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בנימין -שדרות, ע"ש רוטשילד אדמונד ג'יימס

כינויו "הנדיב הידוע" או "אבי היישוב". יליד צרפת. רכש בארץ חצי מיליון דונם. ב-1900 העביר את מפעליו ההתיישבותיים לבעלות חברת יק"א (מ-1932 פיק"א). ביקר בארץ פעמים מספר.
ב-1954 הועלו עצמותיו ארצה ונטמנו ברמת הנדיב על-יד זכרון יעקב. על שמו יישובים בארץ.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)