מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן ציון אריאל, ד"ר

בן למשפחה ספרדית בירושלים. חוקר קבלה. שליח המוסדות היהודיים בארצות שונות כולל תימן.
נמצא בשכונת בן ציון