מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יורדי הים

שם כולל לקבוצת חלוצים שבד בבד עם התפתחות היישוב החלוצי בארץ פנו לפיתוח התחום הימי , הקמת "צי" יהודי בארץ ישראל, שישמש גם כצי סוחר וגם כזרוע בטחונית. ההתחלה היתה בשנת 1925 עם רכישתם של סירות משוטים ע"י ההגנה עבור "פלוגת הים". המשך הפעילות היה בתמיכה באגודות ספורט ימי כמו צופי ים, הפלוגות הימיות וזבולון, וכן בהקמת יישובים שהתבססו על דיג. לאותם יורדי ים היה חלק מכריע בעליה הבלתי לגאלית לארץ ישראל,בהקמת חיל הים, ובביסוס הצי המסחרי.
נמצא בשכונת גלי הים