מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית מגן דוד אדום (מד"א)

הבנין הראשון של מגן דוד בנתניה נפתח ב-25.10.1945. פעילות מגן דוד בנתניה החלו בראשית שנות ה-30 (הסניף הוקם רשמית ב-13.2.1937) כשרוב המתנדבים היו חברים גם ב"הגנה" ובאצ"ל. הפעילות כללה הדרכה בעזרה ראשונה סיוע למעפילים ולאנשי המחתרות, נערכה תחילה בבתים פרטיים ואח"כ בבי"ס ביאליק. מתןך: חוברת חצי יובל למגן דוד ארכיון נתניה ג, 11, 1176.