מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית הבאר

בית הבאר הוא שריד לחוות פרדס הגדוד, שהתמחתה בגידול הדרים. החווה הוקמה בשנת 1927, כשנתיים לפני הקמת נתניה על ידי חמישה שותפים מהארץ ומחו"ל, כולם ותיקי הגדודים העבריים, אשר כמשוחררי המלחמה הצליחו לקבל זיכיון מהנציב העליון לרכוש את הקרקע. החווה נבנתה כחצר מרובעת, שבצידה המזרחי ניצב בית הבאר, ובקומתו העליונה התגורר מנהל החווה. בשאר צדי החצר עמדו מספר מבני משק ובתי מגורים לפועלים. במרכז החצר הייתה הבאר. סביב למתחם המרכזי ניטעו פרדסים (עד היום נמצאות בשכונה מסביב שדרות ברושים ששימשו כשוברי רוח). באר נוספת ובית אריזה, בתי בעלי החווה וכן שכונת פועלים נבנו בסמוך. החווה התקיימה כיישוב עצמאי ובו מספר משפחות ואפילו בית ספר. עד קום המדינה שימשו החווה והפרדסים כבסיס לפעולות "ההגנה". בסוף שנות ה-40, צורף שטח החווה לתחום המוניציפלי של העיר נתניה, ושטחי הפרדסים נמכרו לבניית שכונות מגורים ובתי הבלגים ובורסת היהלומים. בית הבאר שוקם בסיוע כספי מעיזבונה של עליזה קרמרמן, שהייתה חברה בעמותה לשימור אתרים וכן בסיוע חברת מקורות. השיקום בוצע על ידי המועצה לשימור אתרים ועיריית נתניה. במהלך העבודות שוחזרה הבאר הראשונה של חוות פרדס הגדוד. במקום מוצבת תערוכה היסטורית לתולדות המקום וכן מתכוונים לקיים בו ימי עיון וסדנאות הקשורות לנושא.
ניתן ליצור קשר: 09-8329940.