מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

חדשות ועידכונים

נתניה חוגגת 90- תכניות לחטיבת הביניים ולתיכון

התצוגה במוזיאון לתולדות העיר נתניה מספרת את סיפורה של נתניה מראשית הקמתה ועד שנות השבעים.
צוות החינוך הכין תכניות לחטיבת הביניים ולתיכון:

שורשים - "המשפחה שלי ואלבום העיר"- תיעוד ושימור זיכרון - בעקבות כתיבת עבודת שורשים

מיועד לכיתות ז'

מטרות התכנית:

  • להכיר אמצעי תיעוד שונים, המסייעים בתהליך חקר, איסוף החומרים והכנה בכתיבת העבודה.
  • ללמוד ולהבין את משמעות החשיבות של תיעוד ושימור זיכרון.
  • לרכוש כלים שיסייעו לתלמידים בתהליך כתיבת עבודת השורשים.
  • התנסות בהכנת אלבום, של משפחות שונות תושבי נתניה באמצעות חומרי תיעוד שונים.
  • להכיר את סיפורן המיוחד של משפחות מתיישבים בנתניה, וסיפורה של העיר.

עלות: 350 ₪ לכיתה


ארץ ישראל תחת השלטון הבריטי בימי המאבק לקראת הקמת מדינה עצמאית

מיועד לכיתות ח' ט'

מטרות התכנית:

  • המושבה נתניה תחת שלטון זר, תרומת הבריטים להתפתחות הישוב והמאבק במתיישבים.
  • חלקה של נתניה במאבק להקמת מדינה, פעילות המחתרות, סיפורי ההעפלה ומלחמת העצמאות.


עלות 350 ₪ לכיתה


המרוץ לתעודת זהות - "דע מאין באת ולאן אתה הולך"

מיועד לכיתות י׳

מטרות התכנית:

  • מסלולי מרוץ להכרת זהותה של העיר נתניה דרכם יכירו התלמידים רחובות, אתרים ואנשי ישוב ותיקים.
  • התלמידים ירוצו במסלולים שונים לכל מסלול נושא אחר: מחתרות, ראשונים, תיירות והעפלה.

לכל מסלול מדריך.
עלות 400 ₪ למסלול