מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

חדשות ועידכונים

נתניה חוגגת 90 שנים - פעילויות לביה"ס היסודיים

לקראת חגיגות שנות התשעים לעיר נתניה הכינו צוותי החינוך של מוזיאון נתניה ובית הבאר תכניות הדרכה משותפות לבתי הספר היסודיים. על פי החלטת הנהלת העיר, ההדרכה לכיתות ד׳ הלומדות את הנושא "נתניה עירי"  היה משולבת באותו יום ביקור בשני המוזיאונים, על מנת לאפשר לכל התלמידים להכיר את סיפורה של העיר בראייה רחבה וכוללת.

כיתות א’ - שימושי המים

תוכנית חווייתית רטובה לתלמידי כיתה א’ בחצר בית הבאר - התלמידים יעברו בתחנות פעילות בנושא מים, ויתנסו בפעילות חלוצית: תחנת אפיית פיתות, תחנת כביסה בגיגיות כמו פעם, הפרחת בועות סבון, שאיבת מים מהבאר הקטנה והשקיה באמצעות דליים, יכירו חפצים לנשיאת מים וכל זאת בלבוש חלוצי ברוח תקופת המייסדים. יכירו את סיפור חפירתה של הבאר הראשונה ויצפו בבאר עובדת ושואבת מים.
תיאום עם בית הבאר.

כיתות ב׳ - נתניה חוגגת -

הצגה מיוחדת לכבוד שנת ה 90 חן המנגן, שחקן ואיש חינוך יציג את תולדות העיר דרך עץ השיקמה-המספר את סיפורה של נתניה מבעד עיני המייסדים, הפרדסנות, היהלומים והעולים.
תיאום עם מוזיאון העיר נתניה.
ההצגה תתקיים בבית הספר.


כיתות ג’ השכונה שלי-

סיור אל הסביבה הקרובה לבית הספר סיור לימודי בסביבה הקרובה לבית הספר באמצעותו התלמידים יכירו את סיפורו של המקום בעבר ובהווה, דרך רחובות, אנשים ואתרים. במהלך הסיור ירכשו התלמידים מיומנויות התמצאות במפה של הסביבה הקרובה. הכרת צדדים וכיוונים - שושנת הרוחות. הסיור משולב בחידות דרך, ומשחקים.
תיאום עם מוזיאון לתולדות העיר.


מסיבת יום הולדת 90 לנתניה

תלמידי כיתות ג’ מוזמנים לגלות סודות מעברה של נתניה בבית הראשון: בית הבאר - באמצעות כתבי חידה פיענוח תעלומות, דמויות מראשית ההתיישבות, סיפורים מסתוריים ותמונות היסטוריות של המושבה והעיר נתניה. בתוכנית הצגה קצרה ברוח התקופה בשילוב תלמידי הכיתה, לרגל 90 שנות עשייה. התוכנית בשיתוף מרכז תכלת וצוות מדריכים.
תיאום עם בית הבאר.

 

כתות ד׳ - מחזון למציאות

חוויה לימודית להכרת סיפורה והתפתחותה של נתניה ממושבת פרדסים לעיר משגשגת.
בסיור בתערוכת הקבע במוזאון בית הבאר יושם דגש על החיים במושבה, הפרדסנות, חפירת הבאר מציאת המים ומשמעותם להתפתחות המושבה. במוזיאון העיר יושם דגש על חזון המייסדים, עובד בן עמי, קשיים ואתגרים שעמדו בפני הראשונים, המנדט הבריטי בארץ ישראל.
סיפור התפתחותו של ענף היהלומים קשיים הישגים והצלחות.
נתניה קולטת עליה, התפתחות התיירות והקיט. הביקור ישולב במשימות משחק, קטעי תאטרון צילום וחידות מאתגרות.
תיאום עם בית הבאר ומוזיאון העיר נתניה.


כתות ה׳ - סיפורה של נתניה - אתגרים והישגים

*סיור חווייתי ברחבי נתניה הלוקח את התלמידים בעקבות החלוצים אל ימי הקמתה וההתמודדות עם חבלי הלידה של נתניה - אתגרי גאולת הקרקע, המחתרות וייבוש הביצות.
אתגר העלייה, השפה והתרבות - נכיר מקרוב את התמודדותם של עולי תימן בראשית ההתיישבות בנתניה כמקרה בוחן. נשחק משחק בריטים אל מול אנשי המחתרות ונפענח כתב מורס לסיוע למעפילים להגיע לחוף.
תאום עם בית הבאר.
*סיור רגלי חוייתי לאתרי ראשונים וסיפורי ההעפלה מלווה בחידות דרך ומשחק.
תיאום עם מוזיאון העיר נתניה.

כתות ו׳ - הנהגת תלמידים ומועצות התלמידים - מתכננים את העיר של המאה ה 22-

נתניה העתידית בעיני התלמידים.לקראת חגיגות התשעים לנתניה נצא למסע של חזון ותכנון העיר במאה הבאה.
משחק חווייתי המזמן לתלמידים אפשרות להיכנס לנעליהם של חברי מועצה האחראים על תכנון ובניה של העיר בתחומים שונים כגון: תיירות, חינוך, תעשייה, ספורט ועוד.
הצעות התכנון והבניה מובאות בפני כל חברי המועצה תוך הבאת השיקולים וההחלטות ומתקבלות לאישור בדרך דמוקרטית על פי הצבעת הרוב.
בסוף הפעילות -צילום העיר העתידית וכתיבת חזון.
תיאום עם מוזיאון העיר נתניה