מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

זהבה שקדי

תאריך לידתה 22.4.1911
בן זוגה: יוסף שקדי
ילדים: אראלה אלוני, דליה זהבי

אלבום תמונות