מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

מיכאל סוויד

תאריך לידתו 1.5.1938
בת זוגו: זהבה סוויד
ילדים: חיים סוויד, דוד סוויד, אופיר סוויד