מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שמורק מנחם - אמיל 1886 - 1953

עורך-דין וכלכלן. עסקן ציוני ואיש ציבור. יליד גליציה. יושב ראש מועצת הקהילה בלבוב ונציג היהודים בעירייה. ממנהיגי "הציונים הכלליים" בגליציה. ציר לקונגרסים ציוניים וחבר הוועד הפועל הציוני. מ-1938 חבר הנהלת הסוכנות וראש המחלקה למסחר ולתעשייה. חבר הסיים הפולני.
עלה ארצה ב-1947. ראש המוסד לביקורת של הסוכנות היהודית.
נמצא בשכונת נאות שקד