מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שמואל

בן אלקנה וחנה. חי במאה הי"א לפנה"ס. נביא ושופט. אישיות מרכזית בישראל, מן המגבשים את השבטים המפורדים לעם בממלכה ריכוזית.
משח את שאול למלך הראשון בישראל, ואחרי המלחמה בעמלק, מלחמה שבה הפר שאול את צו ה', משח את דוד תחתיו.
על פי המסורת הוא קבור בכפר נבי סמואל ליד ירושלים. ספר שמואל הוא השלישי בספרי נביאים ראשונים - שם מסופרים תולדות ישראל מתקופת השופטים עד תום מלכות דוד (שמואל א, פרקים א-כה).
נמצא בשכונת רמת ידין (דורה)