מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שיפר (איגנר) יעקב, יצחק 1884 - 1943

עסקן ציוני בפולין והיסטוריון. יליד גליציה. חבר הסיים הפולני בשנים 1919 - 1931. מראשי "פועלי ציון" באוסטריה ובפולין.
מ-1934 ראש ההסתדרות הציונית בפולין. מטובי החוקרים של תולדות היהודים בפולין ובגליציה. כתב חיבורים חשובים על תולדות הכלכלה והתרבות העממית (באידיש).
הוצא להורג ע"י הנאצים.
נמצא בשכונת קרית נורדאו