מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שיטרית בכור, שלום 1895 - 1967

מחברי "הפועל הצעיר" ואח"כ מחברי מפא"י. על פי צו התנועה התגייס למשטרה בתקופת המנדט.
מפקד המשטרה בגליל התחתון. בשנים 1948-1935 שופט. חבר כנסת ושר המשטרה מ-1948 ועד פטירתו.
נמצא בשכונת קרית נורדאו