מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שטריקר רוברט 1879 - 1944

מהנדס, עיתונאי ועסקן ציוני באוסטריה. חבר הפרלמנט. מייסדו ועורכו של העיתון היהודי היומי היחיד באוסטריה "וינר מורגנצייטונג". ממייסדי "מפלגת המדינה היהודית".
בתקופת מלחמת העולם השנייה סירב לעזוב את אוסטריה ונספה במחנה אושוויץ.
נמצא בשכונת קרית נורדאו