מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שטנד אדולף 1870 - 1919

יליד גליציה. ממנהיגיה הבולטים של התנועה הציונית באוסטריה.
נואם מעולה. חבר הפרלמנט בווינה. עורך עיתונים יהודיים בפולין. אדמת בית-אלפא נגאלה מכספי המגבית בגליציה ע"ש שטנד.
נמצא בשכונת קרית נורדאו