מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שור משה, פרופ' 1874 - 1941

רבה הראשי של יהדות פולין. פרופסור ללשונות שמיות באוניברסיטאות לבוב וורשה. בר-סמכא בחוק הבבלי ובחוק האשורי. חבר בסיים הפולני. נעצר ע"י הרוסים ונפטר במחנה המעצר.
נמצא בשכונת נאות הרצל