מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שוב דוד - משה 1854 - 1938

מייסד ראש פינה וגואל אדמות בגליל. עלה ארצה ב-1882 מרומניה. היה מנהל המושבות משמר-הירדן ועין-זיתים. כתב על ראשית ההתיישבות היהודית החדשה בארץ-ישראל.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)