מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שאול המלך

המלך הראשון בישראל. הניח את היסודות לאיחוד הלאומי של שבטי ישראל למדינה אחת. מלך בשנים 1029-1005 לפנה"ס.
בתחילה היה עניו, אח"כ נתקף תאוות שררה. הקנאה שעוררו בו הצלחותיו של דוד העבירה אותו על דעתו. רוב שנות מלכותו עברו עליו במלחמות קשות עם אויבי ישראל, בעיקר עם הפלישתים.
נפל עם בנו יהונתן במלחמה על הרי הגלבוע.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)