מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רקח יעקב, הרב 1800 - 1891

מגדולי רבני לוב ומבני העלייה שבדורו. חיבר ספרים רבים ובהם: "קול יעקב", "מכתב ליעקב" האורח מישור". פאר יצירתו היא: "שולחן לחם הפנים", ספר הכולל הגהות וביאורים ל"שולחן ערוך".