מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רפאל אנקווה, הרב 1848 - 1935

בן לשושלת רבנים שמוצאה עוד במאה הי"ב בטולדו שבספרד, ומשנת 1391 - במרוקו. הוסמך לרבנות על-ידי ר' ישראל אצרף.
בגיל 22, אף שהיה רב העיר, התפרנס ממסחר. ב-1915 נבחר לרב ראשי ולראש בית הדין הרבני ברבאט. כתב חיבורים רבים ובהם: "קרני הראם" ו"ליקוטי מסכתות". קיבל את עיטור "לגיון הכבוד" מטעם ממשלת צרפת.
נמצא בשכונת קרית נורדאו