מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רמז (דרבקין) דוד 1889 - 1951

ממנהיגיה הבולטים של תנועת הפועלים, חבר כנסת ושר. יליד ביילורוסיה. עלה ארצה ב-1913. חבר "אחדות העבודה" ואחר-כך חבר מפא"י. ממייסדי "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים". שר התחבורה הראשון ולאחר מכן שר החינוך. חבר הכנסת הראשונה והשנייה.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)