מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רייק חביבה (אמה) 1914 - 1944

עלתה ארצה מסלובקיה ב-1939. פלמ"חאית וחברה בקיבוץ מענית. מקבוצת אנשי פלמ"ח שאומנו ע"י הבריטים לצנוח מעבר לקווי האויב הנאצי. הוצנחה בסלובקיה כדי ליצור קשר עם פרטיזנים יהודים שם, אך נתפסה ע"י הנאצים והוצאה להורג, על-שמה המוסד החינוכי "גבעת-חביבה", והקיבוץ להבות חביבה.
נמצא בשכונת רמת אפרים