מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רייך (ליאון) אריה 1879 - 1929

מנהיג "הציונים הכלליים" בגליציה. נואם מעולה. עורך עיתון ציוני בשפה הפולנית. ציר לקונגרסים ציוניים וחבר הוועד הפועל הציוני. ציר לסיים הפולני וראש הסיעה היהודית בו עד פטירתו.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מכנס משה