מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן גוריון (ממלכתי)

ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. יליד פלונסק, פולין. בעודו נער ייסד בעיר מולדתו אגודה ושמה "עזרא" להנהגת הלשון העברית כלשון הדיבור. ב-1904 עבר לוורשה והתקיים מעבודת הוראה. השתתף בוועידה הראשונה והשנייה של "פועלי ציון". ב-1906 עלה ארצה ועבד בחקלאות, בבניין ובסבלות. עבד במושבות יהודה והגליל. ב-1910 נבחר עם בן צבי למערכת "האחדות". ב-1911 נסע לסלוניקי ללמוד משפטים. היה ציר מהקונגרס הציוני ה-11 ואילך. במלחמת העולם הראשונה גורש עם בן צבי ע"י הטורקים למצרים. ב-1915 הגיע לניו יורק, וב-1918 התגייס לגדודים העבריים והגיע דרך מצרים ארצה.
מיוזמי ועידת האיחוד ("אחדות העבודה") בשנת 1919. בשנים 1933-1921 מזכיר ההסתדרות. בשנים 1948-1935 ראש ההנהלה הציונית. ב-1942 היה בראש מנסחי תוכנית בלטמור. באפריל 1948 ראש מינהלת העם.
ב-14 למאי 1948 אחר הצהריים הכריז בפני מינהלת העם (במוזיאון תל-אביב) על הקמת מדינת ישראל. ראש הממשלה הראשון ושר הביטחון עד שנת 1953. עם פרישתו עבר לקיבוץ שדה בוקר. ב-1955 שב לממשלה וכיהן כשר הביטחון בממשלת משה שרת, ואחר-כך כראש הממשלה עד 1963. ב-1965 הקים את מפלגת רפ"י. ב-1970 פרש מהכנסת. אתר אינטרנט: www.ben-gurion-n.org.il