מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ריבלין יוסף 1837 - 1896

מכונה "ר' יושע בונה ירושלים". מצאצאיו של ר' הלל בן ר' בנימין, הגאון משקלוב, תלמידו של הגר"א ומצאצאיו של ר' משה רבקה'ס מווילנה, בעל "באר הגולה", שהוא מקור השם ריבלין (רבקה'ס, ריבעלעס, ריבלין).
רבי יוסף ריבלין ייסד בשנת תרי"ז חברה ושמה "בוני ירושלים" לשם בניית בתים מחוץ לחומה. עם קבוצת רבנים רכש קרקע, ועליה בנו 12 שכונות, ובהן "נחלת שבעה", "מאה שערים", "כנסת ישראל" ו"אוהל משה". כן קנה את "נחלת שמעון הצדיק". שנים מספר גר יחידי בבית הראשון שנבנה בשכונת "נחלת השבעה" עד שנוספו אחרים.
ממייסדי פתח תקווה. היה עיתונאי ידוע, וכתבותיו ליוו את תולדות היישוב.
נמצא בשכונת אום ח'אלד (שכונה)