מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רותם

מפרחי ארצנו, ממשפחת הרתמיים. שיח מדבר שפרחיו לבנים וצורתם צורת פרפר. נפוץ בחולות נתניה.
נמצא בשכונת גבעת האירוסים