מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גבעת האירוסים

שכונת האירוסים הוקמה בתחילת שנות התשעים והיא קרויה על שם שמורת האירוסים הסמוכה לה. בה יש את  הריכוז הגדול ביותר של צמח נדיר זה בעולם שמות הרחובות בשכונה כשמות צמחים הגדלים בשמורה. 

גבעת האירוסים - ע"ש הצמידות לשמורת אירוס הארגמן. מפרחי ארצנו, ממשפחת האירוסיים. צמח בעל שורש מעובה הנכנס לתרדמת קיץ. אירוס הארגמן גדל בחולות מישור החוף, נושא פרחים יחידים שצבעם ארגמן. פורח בחודשים פברואר-מרץ. בנתניה קיימת שמורה של פרח זה.

רחובות בשכונה