מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רוטנברג (פיוטר) פנחס 1879 - 1942

מהנדס ומנהיג ציוני. יליד אוקראינה. היה פעיל שם במהפכת 1905. בתקופת קרנסקי מ-1917 היה ממלא מקומו של מושל מוסקבה. עלה ארצה ב-1919. הקים את חברת החשמל הארצישראלית ועמד בראשה. פעמיים כיהן כיושב-ראש הוועד הלאומי. היה פעיל בענייני ביטחון.
נמצא בשכונת קרית נורדאו